How to Get Here... (to Óstán Thoraí)

Daily ferry service from Magheroarty
 
Access to Tory Island is by the official passenger boat, the Tory Ferry - The Queen of Aran from Magheraroarty Pier (Harbour) - the big blue boat bearthed at the end of the harbour
Phone: 087 199 3710 / Intl:  +353 87 199 3710
 
Always check the timetable, and book your ferry ticket in advance via the ferry website, by calling the ferry office, or by downloading the Tory Ferry app to your phone.
 
The harbour at Magheroarty is accessed on the R257. Take the R257 road at the junction on the N56 (heading northwest from Letterkenny, or northeast from Dunloe direction), just outside Gortahork, The harbour is 3Km from this junction just after Gortahork when coming from Letterkenny direction, just before Gortahork when heading from the Dunloe/Gweedore direction.
Free public parking is available at Magheroarty harbour
 
We recommend arriving 30 minutes ahead of the scheduled departure time - the ferry will depart on the minute, so also allow 5 to 10minutes to walk the length of the harbour to the ferry.
 
The Eircode for the ferry office is F92 RPX3 – you can type this code into google.com on your mobile phone to get the map and directions
 
Satellite/GPS co-ordinates for Cé Mhachaire Rabhartaigh / Magheraroarty Pier, Gort an Choirce
(55.147954, -8.17726) i.e. North 55.147954, West 8.177261
 
Getting to Gort An Choirce, Co. Dhún na nGall (Gorahork) by Bus - the bus will go as far as Falcaragh/ Gortahork, You can then get a taxi to the harbour - phone Woods Taxis on 086 086 1921
 
Daily Bus services from Dublin, Galway and Belfast
Feda O'Donnell: (Galway-Donegal) Phone: +353 (0)74 954 8114
John McGinley: (Dublin-Donegal) Phone: +353 (0)74 9135201
Patrick Gallagher: (Belfast-Donegal) Phone: +353 (0)74 953 1107
 
Map of Mhachaire Rabhartaigh / Magheraroarty and Thoraigh / Tory Island

Liên Hệ

Địa chỉ

Tory Island,
Co. Donegal,
Ireland
F92 WY64

Điện Thoại

+353 (0)74 913 5920

Email

toryhotel.info@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)74 913 5920

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách