The Sights and Sounds of Tory Island

Isolated 11km off mainland Ireland, the most North-Westerly inhabited part of Europe, a Gaelic speaking population and culture... well, you might think that is reason enough to visit Tory Island. Staying at the Tory Island Hotel and Tory Island has so much more to offer – see, feel, touch, and hear – “the bewitching granite kaleidoscope...” as described by Kevin Connolly, BBC Ireland.
 
A sensory feast, Tory Island can surprise, exhilarate, and on any given day will take your breath away... starting from the Tory Island Hotel, wander East, West, or North and take in the sights and sound along Tory Island’s part of the Wild Atlantic Way... and, do not forget your camera!

 

The Tory Hotel – along with its partners – supports guided tours , walking and biking activities, and sea excursions – just ask at reception or pick up our brochure and maps.

 

 

Gallery & Maps

 

An Tor Mór – Balors Fort, The Wishing Stone, and the Big Key (An Eochair Mhór)

The Tory Lakes – East Lake, West lake, The East and West Reservoirs (Birdwatching)

The Tory Harbours – The Tory Harbour, Port an Dúin, Poirtín Ghlais – the 49 Steps?

Northern Treks – The Three Sister, Ard Lárthain, Mearnaid, and the Sea Stacks, Tory Loop

The Tory Lighthouse – The Lighthouse and the Seal Sanctuary

Tory Art – The Gallery (James Dixon’s) and  Derek Hill’s Hut

The Tower (An Clóigtheach) – The Tau Cross, Móirsheisear

The Four Towns of Tory – East Town, West Town, Middle Town, New Town

The Harbour – The Foreshore Beach, and An Camus Mór

The Views – the Seven Sisters, Inishbofin islands, Cnoc Fola and the Donegal Islands, Horn Head

Wildlife – Seal Sanctuary, Corncrake, Sea Bird colonies – Guillemot & Puffin, Flora and Fauna

The Sea Caves – some by foot or viewing from Port an Dúin/Tor Mór, some by boat

Liên Hệ

Địa chỉ

Tory Island,
Co. Donegal,
Ireland
F92 WY64

Điện Thoại

+353 (0)74 913 5920

Email

toryhotel.info@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)74 913 5920

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách