Cultural Activities and Events at Óstán Thoraí

Throughout the Summer season, the hotel offers musical entertainment and cultural activities and events – these include:
 

Féile Ealaíne an Earagail – The Earagail Arts Festival is a bilingual (Irish and English language), multidisciplinary summer festival taking place 4th – 25th July throughout County Donegal along the Wild Atlantic Way on the north-west coast of Ireland. Teaming up with An Club Thoraí, look out for some special events coming to Tory Island.

Gaelic for fun – with the assistance of local Irish speakers, the hotel organizes Gaelic appreciation for fun learning classes – ask at reception for details.

Irish Dance for fun – ever wanted to learn to dance a Tory Island dance? The hotel can arrange dance lesson for groups – once again, ask at reception for details.

Live Traditional Music & Song – Thursday to Sunday lunch, traditional music will be playing in An Currach - so, come along, join in, grab the microphone, bring your instruments.

Tory Disco – Late evening, check the hotel events calendar at reception.

Live Contemporary Music – throughout the season, hotel concerts will be ongoing. Look out for our events calendar on your arrival and join in the fun.

Art Appreciation Tours – Local artist Anton Meenan will take you on a walking tour which will take in Derek Hills Hut, the Island Art Gallery and will paint a picture of the Tory Island Art movement and its characters – past and present – ask at reception for details.

Historic Appreciation Events - throughout the season the hotel will be organizing historic appreciation and interpretive events, including Tory Island Boat Building Legacy Tour, Roger Casement Reflection, Tory Lighthouse – Life and Times. Ask at reception for more detail.

Other Events – Throughout the season the hotel will be organizing culinary, and wine and spirits tasting events. Keep an eye on the website and ask at reception for upcoming events.

Liên Hệ

Địa chỉ

Tory Island,
Co. Donegal,
Ireland
F92 WY64

Điện Thoại

+353 (0)74 913 5920

Email

toryhotel.info@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)74 913 5920

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách